Despre proiect

Voluntariat - Initiative - Profesionalism pentru calitate in serviciile de zi destinate copiilor din comunitatile vulnerabile
Cod PN1020

Programul "Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor", finantat prin Granturile SEE 2014-2021

Apel "Cresterea incluziunii si abilitarea romilor"

Alocarea tematica B "Proiecte de dezvoltare a capacitatii centrelor educationale / after-school / de zi existente, care lucreaza cu un procentaj ridicat de romi"BUGET: 4 565 893 lei


DURATA IMPLEMENTARII: 24 luni, incepand cu data de 01.01.2021.


PROMOTOR
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Ialomita


PARTENERI

 • Partener 1: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Arad
 • Partener 2: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Buzau
 • Partener 3: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Mures
 • Partener 4: Asociatia Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale (CRIPS) Bucuresti


CENTRE DE ZI, PARTICIPANTE LA PROIECT

 1. Centrul de ingrijire de zi Slobozia – jud Ialomita
 2. Centrul de zi din cadrul Centrului local de Asistenta Facaeni - jud Ialomita
 3. Centrul Multifunctional Cartier Bora - jud Ialomita
 4. Centrul de zi de ingrijire a copiilor Ineu – jud Arad
 5. Centrul de zi pentru prevenirea separarii copilului de familia sa Hasmas – jud Arad
 6. Centrul de ingrijire de zi Pancota – jud Arad
 7. Centrul de zi - Complxul de Servicii pt Copilul cu Handicap nr.14 Rm Sarat – jud Buzau
 8. Centrul de zi Glodeni – jud Mures
 9. Centrul de zi Bukner Tarnaveni – jud Mures


OBIECTIV GENERAL AL PROIECTULUI

Cresterea sanselor de incluziune sociala si o mai buna abilitare a copiilor si tinerilor de etnie roma si a familiilor acestora din comunitati rurale si cartiere urbane defavorizate din judetele Ialomita, Arad, Buzau si Mures, asigurand dezvoltarea calitatii serviciilor acordate populatiei de etnie roma de catre 9 centre de zi care promoveaza modele de bune practici de abilitare, campanii de constientizare si nondiscriminare, interventia in retea, munca in echipa si solidaritatea sociala.


OBIECTIVE SPECIFICE

OS1. Imbunatatirea capacitatii institutionale a 9 centre de zi - servicii sociale integrate in comunitati din judetele Ialomita, Arad, Buzau si Mures, cu peste 2/3 beneficiari de etnie roma - prin elaborarea si aplicarea de proiecte institutionale adaptate nevoilor si prioritatilor identificate dupa evaluarea initiala din primul trimestru de implementare, formarea sefilor de centre (9 persoane), a reprezentantilor APL (9 persoane), a personalului angajat (53 persoane) si a altor categorii de specialisti voluntari (97 persoane) - pe parcursul celor 24 de luni ale proiectului

OS2. Cresterea capacitatii centrelor de zi de a se implica in procesul de constientizare a persoanelor de etnie roma la nivel comunitar - in beneficiul a 507 persoane din comunitati din judetele Ialomita, Arad, Buzau si Mures-incepand cu luna a 11-a pana in luna a 23-a de implementare

OS3. Imbunatatirea abilitatilor copiilor beneficiari ai serviciilor celor 9 centre de zi din judetele Ialomita, Arad, Buzau si Mures (464 copii de etnie roma si 63 copii din grupuri vulnerabile care nu sunt de etnie roma) si ale unui numar de 297 persoane de etnie roma din randul membilor familiilor copiilor beneficiari), precum si cresterea competentelor unui numar de 60 specialisti si lideri romi de a promova drepturile etniei - incepand din luna a 4-a pana la finalul proiectului

OS4. Prevenirea si combaterea oricarei forme de discriminare a romilor in comunitatile participante la proiect, prin organizarea unei Campanii de creștere a conștientizării pe teme anti- discriminare, țintind populația majoritară din comunitatile participante (peste 284 persoane) - incepand cu luna 10-a pana in luna a 20-a de implementare.

ACTIVITATILE PROIECTULUI

A1. Elaborarea, aplicarea si monitorizarea proiectelor institututionale de dezvoltare a centrelor de zi in vederea sustenabilitatii si cresterii calitatii serviciilor de incluziune sociala acordate populatiei de etnie roma

 • A1.1. Evaluarea initiala a centrelor de zi, pe baza unei metodologii unitare elaborate in proiect si stabilirea prioritatilor ce vor fi avute in vedere in proiectele institutionale; pregatirea membrilor echipelor mobile si a reprezentantilor PP, P1, P2 si P3 pentru interventie in scopul dezvoltarii centrelor de zi – seminar on line organizat de P4
 • A1.2. Elaborarea modelului de formare si formarea sefilor de centre si a reprezentantilor APL pentru design-ul si managementul proiectelor institutionale (curs interjudetean on line pentru 18 pers - 9 sefi centre si 9 reprezentanti SPAS/CL , organizat de P4)
 • A1.3. Acordare de sprijin metodologic centrelor de zi pentru aplicarea si monitorizarea proiectelor institutionale pe tot parcursul proiectului
 • A1.4. Organizarea a 2 seminarii de schimb de experienta pentru sefii de centre de zi – la Arad si la Tg Mures
 • A1.5. Evaluarea finala a centrelor de zi


A2. Dezvoltarea resurselor umane ale centrelor de zi participante la proiect (personalul centrelor de zi, voluntari - cadre didactice si alti specialisti care colaboreaza cu centrele)

 • A2.1. Elaborare Model formare si „tool-kit” pentru Cursul de perfectionare a personalului centrelor de zi. Publicare model formare pe website-ul proiectului.
 • A2.2. Organizarea de cursuri pentru pregatirea personalului din centrele de zi (total 56 cursanti)
 • A2.3. Elaborare model de formare a voluntarilor - cadre didactice si alte categorii profesionale si organizare Seminar de pregatire la sediul P4 a cate unei persoane din cadrul echipelor mobile EM si a reprezentantilor PP,P1, P2 si P3 pentru a asigura formarea voluntarilor la nivel local. Publicare model formare pe website-ul proiectului.
 • A2.4. Organizarea de cursuri locale pentru pregatirea voluntarilor - cadre didactice si alti specialisti care colaboreaza cu centrele pentru a se implica in abilitarea copiilor si parintilor romi si in aplicarea principiului nondiscriminarii - in total 97 persoane


A3. Activitati de abilitare a persoanelor de etnie roma - dezvoltarea capacitatilor individuale, furnizarea de informatii si cresterea competentelor liderilor si expertilor romi pentru promovarea drepturilor cetatenilor de etnie roma

 • A3.1. Deplasarea EM in localitati pentru sprijinirea abilitarii copiilor beneficiari ai centrelor de zi, in conformitate cu Programele personale de interventie ale acestora.
 • A3.2. Organizarea de excursii si tabere cu scop de abilitare a copiilor - in beneficiul copiilor din centrele de zi
 • A3.3. Tabara interjudeteana VIP Plus
 • A3.4. Activitati de abilitare a parintilor/ altor membri ai familiilor copiilor din centrele de zi - consiliere individuala si de grup
 • A3.5. Realizarea de materiale informative si utilizarea lor in activitati curente de informare a parintilor/ altor membri ai familiilor copiilor din centre.
 • A3.6. Organizarea a 4 seminarii de formare a liderilor si expertilor romi la Slobozia, Arad, Buzau si Tg Mures. Tema: promovarea drepturilor persoanelor de etnie roma, abilitare si constientizare.


A4. Campanii de constientizare adresate persoanelor adulte de etnie roma

 • A4.1. Elaborare concept campanie constientizare si materiale de campanie
 • A4.2. Tiparire Kit campanie constientizare
 • A4.3. Pregatire si organizare Atelier de pregatire campanii de constientizare la sediul P4
 • A4.4. Realizare rubrica dedicata Campaniei de constientizare pe site-ul proiectului si publicare materiale.
 • A4.5. Organizare evenimente campanie constientizare in fiecare centru de zi - Sarbatoarea parintilor"
 • A4.6. Organizare evenimente campanie constientizare in fiecare centru de zi din jud Ialomita, Arad, Buzau pentru alte persoane de etnie roma din comunitati


A5. Campanie de crestere a constientizarii pe teme anti-discriminare, tintind populatia majoritara

 • A5.1. Elaborare kit campanie nondiscriminare si materiale de campanie
 • A5.2. Tiparire Kit campanie nondiscriminare
 • A5.3. Realizare rubrica dedicata Campaniei nondiscriminare pe site-ul proiectului si publicare materiale. Popularizarea Campaniei pe site-urile celor 4 DGASPCuri, site CRIPS si pe Facebook.
 • A5.4. Organizare evenimente campanie nondiscriminare in fiecare comunitate
 • A5.5. Realizare de materiale de prezentare a rezultatelor campaniei de catre fiecare judet si publicare pe website proiect
 • A5.6. Valorizarea persoanelor si firmelor/institutiilor care doresc sa sprijine/acorda sprijin pentru copiii beneficiari ai centrelor de zi (denumiti "Promotori VIP"), prin prezentarea acestor exemple de solidaritate sociala pe website-uri sau FB.
 • A5.7. Evaluarea initiala (inainte de campanie) si evaluarea finala (dupa campanie) pentru masurarea cresterii Nivelului de acceptare a romilor de catre populatia majoritara (în zonele de interventie aferente proiectului). Intocmire raport.


ACTIVITATI TRANSVERSALE

 • AT1. Managementul proiectului
 • AT2. Comunicare si promovare proiect
  • AT2.1. Organizare seminar de lansare a proiectului
  • AT2.2. Realizarea, machetarea si tiparirea de materiale de identitate si promovare proiect.
  • AT2.3. Proiectare, incepand cu luna a2-a, realizare dpdv tehnic si continut, lansare (in luna a 5-a) si actualizare website proiect pe toata durata implementarii.
  • AT2.4. Colaborare cu mass media (transmitere comunicate de presa) si promovarea proiectului pe site-urile promotorului si partenerilor
  • AT2.5. Organizare Conferinta de inchidere a proiectului.

GRUPURI TINTA

Specialisti / voluntari din domeniile educatiei, sanatatii, ocuparii, asistentei sociale, administratiei publice, sectorului ONG etc implicati in lucrul cu persoane de etnie roma in centrele educationale/ after-school/de zi existente

168 persoane

Persoane de etnie roma (adulti, tineri sau copii), in special femei si tinere rome cu niveluri scazute de constientizare privind drepturile lor si participarea la viata comunitatii, beneficiari ai serviciilor furnizate in centrele educationale / after-school / de zi existente sau din comunitate

971 persoane, dintre care 761 copii si parinti beneficiari centre de zi

Experti și lideri romi care activeaza pe cont propriu sau in cadrul unor organizatii neguvernamentale, grupuri de actiune, grupuri comunitare, autoritati si institutii publice, sindicate, asociatii ale elevilor sau studentilor, partide politice, asociatii de tineret sau altor forme de asociere, persoane in pozitii de lideri formali sau informali in relatie cu persoanele si familiile rome in situatii de vulnerabilitate din comunitatile deservite de centrele educationale / after-school / de zi existente

60 persoane

Membri ai comunitatii apartinand populatiei majoritare, care locuiesc in comunitatile in care se regasesc centrele educationale / after-school / de zi existente

323 persoane


IN CONCLUZIE

Proiectul are in vedere un grup tinta total de 1462 persoane, dintre care 1031 persoane de etnie roma, reprezentand peste 2/3 din grupul tinta total, respectiv 70, 5%.